Translate

Mångfald

 

Vad är mångfald

Begreppet mångfald omfattar acceptans och respekt för varje individ. Det innebär förståelse för att varje anställd är unik och att det finns fördelar med en mångfaldig sammansättning. Mångfald består av olika dimensioner som etnicitet, kön, sexuell läggning, socioekonomisk status, ålder, fysiska förmågor, religiösa övertygelser, politiska övertygelser eller andra ideologier.

Mångfald på arbetsplatsen innebär att skapa en miljö som accepterar och inkluderar olikheter, omfamnar deras styrkor och ger dem möjligheter att uppnå sin fulla potential.

 

Vad kan företag tjäna på mångfald

Att ta tillvara olika åsikter gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina talanger till arbetsplatsen, medför öppenhet för idéer och nya sätt att tänka. Detta gör det möjligt för ert team att växa och lära sig nya sätt att bättre tjäna era kunder. En mångsidig arbetsplats kan hjälpa er att attrahera och behålla begåvade medarbetare och bygga upp företagets varumärke och kultur på ett positivt sätt.

Våra artiklar om mångfald

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling
Kan mångfald användas som utgångspunkt i affärsstrategier? För flertalet företag handlar det inte om rättvisefrågor utan om hur de kan göra bättre affärer. Många hävdar att det snarare kommer bli en regel än undantag. Ändå återstår det faktum att många ...

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet
Att mångfald i arbetslivet leder till ökad lönsamhet bekräftas både i forskning och bland företag som aktivt väljer att jobba med frågan. Frågan är då hur ett företag eller organisation kan starta och bedriva arbetet kontinuerligt? Var börjar man och fr...

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?
Vad är en mångfaldskonsult? Mångfaldskonsulter besitter bred kompetens och kunskap inom något eller flera av följande områden: mångfald, jämställdhet, diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering, normer och normkritik. Mångfaldskonsulters arbete sträc...

Hur EVOLVE kan hjälpa er med mångfald

Våra mångfaldskonsulter på EVOLVE är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 

Lär mer om alla positiva resultat som mångfald på arbetsplatsen kan ge.

 

Kom igång med ert mångfaldsarbete