Translate

Inkludering

 

Vad är inkludering

Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera varandra för dem vi är och att säkerställa att ingen diskrimineras, men också om att göra alla delaktiga och dra nytta av varandras olikheter.

Mångfald handlar om vem och vad; vem sitter runt bordet, vem blir anställd, befordrad mm. Inkludering handlar om hur; hur välkomnar vi och omfamnar dem som sitter runt bordet, den nyanställda etc.

 

            "Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance."

                                                                                                       - Verna Meyers

 

Vad utmärker en inkluderande organisation

Att ha en inkluderande organisation handlar om öppenhet, engagerade medarbetare som är nyfikna och intresserade, om delaktighet, normmedvetenhet och om att vara en lärande organisation där olikheter tillåts och värderas samt där allas kunskap och potential utvecklas. Det handlar också om att ta hänsyn till medarbetarnas behov, både utifrån den fysiska arbetsplatsen för exempelvis personer med funktionsvariationer men också att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på exempelvis möten och konferenser.

Detta kan summeras i följande punkter:

  • Engagemang för lika rättigheter och möjligheter samt inkludering
  • Var och ens potential tas tillvara
  • Alla har lika tillgång till möjligheter
  • Organisationen är reflekterande och tillåtande
  • Ett välorganiserat arbete för lika rättigheter och möjligheter

 

Vad kan ett företag tjäna på inkludering

Genom inkludering tas alla medarbetares kunskaper och potential tillvara vilket gynnar företaget genom nytänkande vid problemlösning och beslutsfattande. Det skyddar även mot ”grupptänkande” vilket innebär att fokus ligger på gruppen, ofta på bekostnad av bra beslutsfattande. Analyser visar att företag som aktivt jobbar med inkludering växer snabbare, sett till intäkter, än de som inte jobbar med inkludering.

Våra artiklar om inkludering

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
Hur drar du nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i din organisation? Vilka behov och tankar finns kring inkludering? ibland är det inte ens helt självklart vad som menas med inkludering. Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera...

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats
Mångfald är en sak, inkludering en annan. Att jobba med mångfald är en förutsättning och ett första steg för att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Men det räcker inte med att ta fram en mångfaldsplan om denna inte implementeras i verksamhete...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med inkludering

Våra mångfaldskonsulter på EVOLVE är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 

Lär mer om alla positiva resultat som inkludering på arbetsplatsen kan ge.

 

Kom igång med arbetet!