Translate

Vår blogg

Publicerad den 18-04-17 av Annika Ström | Mångfald

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen
Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och med det kommer även stora möjligheter för företagen. Att kunna nyttja människors olika bakgrunder och förmågor är ett smart sätt att skapa sig fördelar gentemot företag som inte väljer att satsa på må...

Publicerad den 18-03-20 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen
Det finns många goda exempel på att mångfald, jämställdhet och inkludering leder till ökad lönsamhet och framgång. Fler perspektiv ger fler lösningar. Mångfald på arbetsplatsen handlar inte enbart om rättvisefrågor utan framförallt om framgång och lönsa...

Publicerad den 18-01-14 av Annika Ström | Mångfald

EVOLVE i Vismas företagarnyheter

Vid årsskiftet 2016/17 trädde en ny lag i kraft som bland annat berör arbetsgivarnas skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Visma Spcs har uppmärksammat detta i sina företagarnyheter och bland annat bett EVOVLE om hjälp med...