Translate

Framgång kräver insats och strategi – den kommer inte av sig själv!

 

EVOLVE erbjuder:

  • Utvärdering - via enkät och dokumentgranskning 
  • Utbildning - utifrån behov som identifierats i utvärderingen
  • Processtöd - i att genomföra förändringar
  • Certifiering - efter genomförda förändringar                      

 

    

Vi bedömer och utvecklar 5 områden: 

  • Styrdokument
  • Rutiner
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljö och trivsel
  • Varumärke och organisationsutveckling                                                          

 

                  

Bedömning och utveckling görs utifrån ett mångfalds- och icke-diskrimineringsperspektiv.                                                                                             Ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete inom dessa områden ger en certifiering!