Translate

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser och motverka diskriminering och trakasserier.

 

Vi stöttar er i att utveckla ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete!

 

EVOLVE erbjuder:

  • Utbildning

  • Utvärdering

  • Processtöd

  • Certifiering