Translate

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser och motverka diskriminering och trakasserier. Vi kartlägger era behov genom ett verktyg som granskar fem olika områden: Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling. Därefter identifierar vi åtgärder och ger förslag på rekommendationer för att utveckla ert arbete. En extern och opartisk genomlysning av ert företag/organisation har flera fördelar och och underlättar för vidare arbete med mångfald, icke-diskriminering och inkludering. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och workshops med aktiva övningar och diskussioner. 

 

EVOLVE Mångfaldscertifiering hjälper er att komma igång med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete. Långsiktigt innebär det att se bortom lagar och regler och istället se vinster, fördelar och möjligheter. 

 

Fördelar med ett aktivt mångfaldsarbete innebär bland annat:

 

 • Nyttja personalens kompetens, erfarenhet och perspektiv på ett bättre sätt
 • Nå nya grupper och marknader genom att fokusera på mångfald och nya perspektiv
 • Ger upphov till en mer effektiv rekrytering
 • Kunskapshöjande insatser skapar mer engagemang hos medarbetare samt medvetenhet i vardagen
 • Mångfald är en viktig hållbarhetsfråga bl.a. för att kunna behålla anställda och säkra kompetens
 • Konsumenter är allt mer medvetna om vilka värderingar och arbetssätt företag har
 • Ökad effektivitet i form av t.ex. en kreativ arbetsmiljö, minskad sjukskrivning, ökad trivsel
 • Satsningen på mångfald, inkludering och jämställdhet gör företaget/organisationen bättre på att avläsa kunders behov och efterfrågan av produkter/ tjänster.

 

Vi hjälper er att utveckla ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete! 

 

EVOLVE erbjuder:

 • Utbildning

 • Utvärdering

 • Processtöd

 • Certifiering